The heart by the window

March 30, 2017

 

 

มีหัวใจดวงหนึ่งอยู่ข้างหน้าต่าง

 

ที่ถูกค้นพบใหม่ในที่เก่าที่คุ้นเคย

 

ส่องประกายฉายแสงที่งดงาม

 

โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย

 

 

มีดวงใจดวงนี้อยู่ข้างเราเสมอ

 

ไม่ว่ากี่ปีกี่ฤดูกาลที่ผ่านไป

 

ท้องฟ้าหมุนเปลี่ยน ใบไม้ผลิผลัด

 

นี่คือหนึ่งหัวใจที่ไม่หวั่นสะท้านอะไร

 

ผ่านร้อนหนาวอย่างยืนยงและจะตลอดไป

 

 

ช่างเหมือนกับความไม่รู้

 

ว่าสิ่งประเสริฐพรึงจะมีอยู่กับเราเสมอ

 

ทุกภาพย่อมสวยงามตามที่เราอยากจะเห็น

 

ตามที่เราวาดอยากให้มันเป็นเองในใจ

 

ตามแต่ตาเราจะมองเห็นคุณค่าของเราเอง

 

 

ดวงใจดวงนี้ช่างปรากฎขึ้นมา

 

ที่ในบางครั้งก็เจิดจ้าเป็นประกาย

 

ในบางครั้งก็ทำให้เราได้รู้ชัดแจ้ง

 

ในบางครั้งก็เหมือนจะหล่นลับหาย

 

แต่ตลอดทุกกาลเวลาเจ้าอยู่กับเราเสมอ

 

 

ดวงใจดวงนี้จะอยู่ข้างหน้าต่างเสมอ

 

ใกล้ๆข้างเตียงและเป็นภาพที่ติดตรึงตา

 

นี่แหละคือหัวใจที่ไม่มีวันอ่อนล้าอีกต่อไป

 

ไม่มีความผวาหวาดกลัวอะไร

 

แค่อยู่ไกล้ๆ... แสนใกล้และแสนใกล้

 

-ทะเล

 

 

ມືຫັວໃຈດວງຫນື່ງຍູ່ຂ້າງປ່ອງວ້ງມ

 

ທື່ຖູກຄ້ນພບໃຫມ່ໃນທີ່ທີ່ຄຸ້ນເຄຍ

 

ສ່ວງປະກາຍສາຍແສງທີ່ງດງາມ

 

ໂດຍທີ່ເອາບ່ເຄຍອູ້ມາກ່ອນເລຍ

 

 

ມືດວງໃຈດວງຫນື່ງຍູ່ຂ້າງເອາສະເໜວ

 

ບ່ວ່າຈັກປີຈັກລະດູການທື່ຜ່ານໄປ

 

ທ້ອງຟຳ້ໜຸນປ່ງນໃບໄມ້ຜຶຜັດ

 

ນື່ຄືວຫນື່ງຫັວໃຈທີ່ບ່ຫວັ່ນສະທ້ານເລຍ

 

ຜ່ານອ້ວນຫນາວຍ່າງຍືນຫຍັດແລະຕະຫລວດໄປ

 

 

ປານວ່າຄວາມບ່ອູ້

 

ວ່າສື່ງປະເສຶດພືງສຶມືວຍູ່ກັບເອາສະເໜວ

 

ທຸກພາບຍ່ວມສວຍງາມຕາມທີ່ເອາວຍາກສິເຫ໊ນ

 

ຕາມທີ່ເອາວາດຫຍາກໃຫ້ເປ໊ນເອງໃນໃຈ

 

ຕາມແຕ່ຕາເອາຈະມວງເຫຼນຄຸນຄ່າຂວງເຈ້າເອງ

 

 

ດວງໃຈດວງນື້ທີ່ສ່າງປາກດຊື້ນມາ

 

ທີ່ໃນບາງຄັ້ງກະເຈຶດຈ້າເປຶນປະກາຍ

 

ໃນບາງຄັ້ງກ໊ທຳໃຫ້ເຈ້າໄດ້ອູ້ຊັດແຈ້ງ

 

ໃນບາງຄັ້ງກະຄືອວ່າຫລ່ນລັບຫາຍ

 

ແຕ່ຕະຫລວດທຸກການເວລາເຈ້າອຍູ່ກັບເອາສະເໜວ

 

 

ດວງໃຈດວງນີ້ຈະຍູ່ຂ້າງປ່ອງວ້ງມສະເໝວ

 

ໄກ້ໆຂ້າງຕຽງແລະເປ໊ນພາບທີ່ຕິດຕາ

 

ຄືວຫັວໃຈທີ່ບ່ມີມື້ວວ່ວນລ້າວີກຕ່ວໄປ

 

ບ່ມີຄວານຫວາດກັວໃດໆ

 

ແຄ່ຍູ່ໃກ້ໆແສນໃກ້ແລະແສນໃກ້

 

 

The heart by my window

 

A new discovery in a familiar place

 

So beautiful it glows

 

We never knew

 

 

The heart's always been here

 

Seasons passing, year after year,

 

sky changing, leaves fallen

 

Untamed, unshaken

 

Weathered, lasted, and will always be here

 

 

Like ignorance

 

For great things have always existed

 

Perfect picture anywhere should we care to look

 

Goodness is within our own heart's desire

 

Each deemed precious by our own eyes

 

 

This heart appears

 

Sometimes brightened

 

Sometime enlightened

 

Sometime as if it's fallen

 

 

But at all times it's always with us

 

This heart stays by the window

 

Always by my bedside and on the sight

 

with no more weariness; without fear

 

So, so very near

 

 

 

-Talay

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Thai winter in Loei

November 25, 2017

King Bhumibol

October 1, 2017

1/15
Please reload

You Might Also Like:

This is a blog site of life in the country and the community's cooperative online store for the best products from the region.  The site also aims to provide as a source of information for affiliated charity projects centered around nature and cultural conservation, and community-based developments and creativity.  

About Us
Search by Tags

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com